Oppimateriaalit

Tälle sivulle on koottu Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa -hankkeessa tuotettuja oppimateriaaleja esimerkiksi oppilaitoksille ja järjestöille vapaasti hyödynnettäväksi. Oppimateriaalien teemoina on kestävä kehitys, Euroopan unioni, ilmastopolitiikka ja aktiivinen kansalaisuus, ja oppimateriaalit on kohdennettu ensisijaisesti toiselle asteelle tai edistyneemmille, mutta ne soveltuvat myös muille kiinnostuneille.

EU:n ilmastopolitiikka

Oras Tynkkynen, vanhempi neuvonantaja, hiilineutraali kiertotalous, Sitra:
EU:n ilmastopolitiikka: vahvuuksia ja haasteita.

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen käsittelee videolla Euroopan unionin ilmastopolitiikan haasteita ja vahvuuksia ja käy läpi Euroopan vihreää ohjelmaa sekä uuden ilmastolain käsittelyä. Vajaan 30 minuutin videolla pohditaan myös sitä, millaiset päästövähennykset ovat tarpeen ja millaiset päästövähennykset ovat oikeudenmukaisia, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5-2 asteen tavoitteeseen päästään.

Tehtävä 1 (koko luokalle/ryhmälle):

Katsokaa aluksi video EU:n ilmastopolitiikasta ja hyödyntäkää sitten Arvojana-harjoitusta videon käsittelyyn ja keskustelun herättämiseen:

Siirtäkää pulpetteja syrjään, niin että luokkahuoneessa mahtuu liikkumaan sivulta toiselle. Kiinnittäkää huoneen toiselle seinälle “samaa mieltä” -lappu ja vastakkaiselle seinälle “eri mieltä” -lappu, niin että lappujen välille muodostuu jana, jolle opiskelijat voivat asettua. Opettaja lukee väittämiä ja opiskelijat liikkuvat luokkahuoneessa sille kohdalle janaa, joka kuvastaa heidän mielipidettään väittämästä. On hyvä tähdentää, että väittämiin ei ole vääriä vastauksia, vaan kyse on mielipiteistä. Kun jokainen on pysähtynyt jollekin kohdalle janaa, pyydetään opiskelijoita kertomaan, miksi he asettuivat juuri siihen kohtaan. Mielipidettään saa myös muuttaa, eli kun on kuultu ajatuksia eri puolilta janaa, opiskelijat voivat myös halutessaan siirtyä janalla.

Väittämät:

 1. Ilmastopolitiikka on monimutkaista 
 2. Jokainen voi vaikuttaa ilmastopolitiikkaan 
 3. Jokainen voi vaikuttaa
 4. Pienikin maa voi vaikuttaa 
 5. Vauraiden länsimaiden tulisi ottaa vetovastuu päästöjen vähentämisessä
 6. Yhteistyössä on voimaa – myös ilmastokriisin ratkaisussa 
 7. Ilmastokriisi koskettaa jokaista 

Tehtävä 2 (itsenäisesti tai ryhmän/luokan kanssa):

Jos alla olevat termit eivät ole entuudestaan tuttuja, kuuntele video ja etsi selitykset niille: 

 • Pariisin ilmastosopimus 
 • Päästökauppa 
 • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green New Deal) 
 • Euroopan ilmastolaki

Bonustehtävä: 

Kuuntele ja katso Greta Thunbergin puheenvuoro “The disarming case to act right now on climate change” (huom. voit myös valita videon alta kieleksi suomen, jolloin puheenvuoro tulee kirjoitetussa muodossa videon alle ja voit lukea sen)

Nuoret EU:n ilmastopolitiikassa -paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu: EU:n ilmastopolitiikka ja nuoret. Panelisteina MEP Ville Niinistö, MEP Sirpa Pietikäinen, Plan International Suomen vaikuttamistyön asiantuntija Niina Ratilainen ja nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen. Juontajana nuori ilmastoaktivisti Zahra Karimy.

Tässä vajaan tunnin mittaisessa paneelikeskustelussa käsitellään sitä, miten EU:n ilmastopolitiikkaan voi vaikuttaa ja erityisesti, miten nuorten ääni kuuluu EU:ssa.

Tehtävä pienryhmissä:

Kirjatkaa videon aikana itsenäisesti ylös videon herättämiä ajatuksia. Keskustelkaa videon katsottuanne pienryhmissä:

 • Millaisia ajatuksia video herätti?
 • Kenen kanssa olit samaa mieltä, minkä puheenvuoron kanssa olit kenties eri mieltä?
 • Miten teidän mielestänne EU-politiikkaa voisi tehdä helpommin lähestyttäväksi?
 • Miten voisitte itse pyrkiä vaikuttamaan EU:n ilmastopolitiikkaan?

Kestävä kehitys ja Agenda2030

Rilli Lappalainen, kestävän kehityksen johtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry: Kestävä kehitys ja Agenda2030

Kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen käy tässä vajaan puolen tunnin videossa läpi YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa Agenda2030. Videolla tarkastellaan eri malleja ymmärtää kestävää kehitystä sekä sitä, missä mennään Agenda2030:n toimeenpanossa.

Tehtävä pienryhmissä tai itsenäisesti:

Ennen videon katsomista, tutustukaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pohtikaa, mikä on omasta mielestänne tärkein seitsemästätoista tavoitteesta ja miksi.

Videon katsottuanne keskustelkaa siitä, millaisia ajatuksia video herätti ja pohtikaa, miten voisitte itse vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseksi.