Nuoret EU:n ilmastopolitiikassa -paneelikeskustelu

Sivulle: Oppimateriaalit

Paneelikeskustelu: EU:n ilmastopolitiikka ja nuoret. Panelisteina MEP Ville Niinistö, MEP Sirpa Pietikäinen, Plan International Suomen vaikuttamistyön asiantuntija Niina Ratilainen ja nuorten ilmastodelegaatti Emma Sairanen. Juontajana nuori ilmastoaktivisti Zahra Karimy.

Tässä vajaan tunnin mittaisessa paneelikeskustelussa käsitellään sitä, miten EU:n ilmastopolitiikkaan voi vaikuttaa ja erityisesti, miten nuorten ääni kuuluu EU:ssa.

Tehtävä pienryhmissä:

Kirjatkaa videon aikana itsenäisesti ylös videon herättämiä ajatuksia. Keskustelkaa videon katsottuanne pienryhmissä:

  • Millaisia ajatuksia video herätti?
  • Kenen kanssa olit samaa mieltä, minkä puheenvuoron kanssa olit kenties eri mieltä?
  • Miten teidän mielestänne EU-politiikkaa voisi tehdä helpommin lähestyttäväksi?
  • Miten voisitte itse pyrkiä vaikuttamaan EU:n ilmastopolitiikkaan?