Kestävä kehitys ja Agenda2030

Sivulle: Oppimateriaalit

Rilli Lappalainen, kestävän kehityksen johtaja, Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry: Kestävä kehitys ja Agenda2030

Kehitysjärjestöjen kattojärjestön Fingon kestävän kehityksen johtaja Rilli Lappalainen käy tässä vajaan puolen tunnin videossa läpi YK:n kestävän kehityksen toimenpideohjelmaa Agenda2030. Videolla tarkastellaan eri malleja ymmärtää kestävää kehitystä sekä sitä, missä mennään Agenda2030:n toimeenpanossa.

Tehtävä pienryhmissä tai itsenäisesti:

Ennen videon katsomista, tutustukaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja pohtikaa, mikä on omasta mielestänne tärkein seitsemästätoista tavoitteesta ja miksi.

Videon katsottuanne keskustelkaa siitä, millaisia ajatuksia video herätti ja pohtikaa, miten voisitte itse vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseksi.