EU:n ilmastopolitiikka

Sivulle: Oppimateriaalit

Oras Tynkkynen, vanhempi neuvonantaja, hiilineutraali kiertotalous, Sitra:
EU:n ilmastopolitiikka: vahvuuksia ja haasteita.

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen käsittelee videolla Euroopan unionin ilmastopolitiikan haasteita ja vahvuuksia ja käy läpi Euroopan vihreää ohjelmaa sekä uuden ilmastolain käsittelyä. Vajaan 30 minuutin videolla pohditaan myös sitä, millaiset päästövähennykset ovat tarpeen ja millaiset päästövähennykset ovat oikeudenmukaisia, jotta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5-2 asteen tavoitteeseen päästään.

Tehtävä 1 (koko luokalle/ryhmälle):

Katsokaa aluksi video EU:n ilmastopolitiikasta ja hyödyntäkää sitten Arvojana-harjoitusta videon käsittelyyn ja keskustelun herättämiseen:

Siirtäkää pulpetteja syrjään, niin että luokkahuoneessa mahtuu liikkumaan sivulta toiselle. Kiinnittäkää huoneen toiselle seinälle “samaa mieltä” -lappu ja vastakkaiselle seinälle “eri mieltä” -lappu, niin että lappujen välille muodostuu jana, jolle opiskelijat voivat asettua. Opettaja lukee väittämiä ja opiskelijat liikkuvat luokkahuoneessa sille kohdalle janaa, joka kuvastaa heidän mielipidettään väittämästä. On hyvä tähdentää, että väittämiin ei ole vääriä vastauksia, vaan kyse on mielipiteistä. Kun jokainen on pysähtynyt jollekin kohdalle janaa, pyydetään opiskelijoita kertomaan, miksi he asettuivat juuri siihen kohtaan. Mielipidettään saa myös muuttaa, eli kun on kuultu ajatuksia eri puolilta janaa, opiskelijat voivat myös halutessaan siirtyä janalla.

Väittämät:

 1. Ilmastopolitiikka on monimutkaista 
 2. Jokainen voi vaikuttaa ilmastopolitiikkaan 
 3. Jokainen voi vaikuttaa
 4. Pienikin maa voi vaikuttaa 
 5. Vauraiden länsimaiden tulisi ottaa vetovastuu päästöjen vähentämisessä
 6. Yhteistyössä on voimaa – myös ilmastokriisin ratkaisussa 
 7. Ilmastokriisi koskettaa jokaista 

Tehtävä 2 (itsenäisesti tai ryhmän/luokan kanssa):

Jos alla olevat termit eivät ole entuudestaan tuttuja, kuuntele video ja etsi selitykset niille: 

 • Pariisin ilmastosopimus 
 • Päästökauppa 
 • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (European Green New Deal) 
 • Euroopan ilmastolaki

Bonustehtävä: 

Kuuntele ja katso Greta Thunbergin puheenvuoro “The disarming case to act right now on climate change” (huom. voit myös valita videon alta kieleksi suomen, jolloin puheenvuoro tulee kirjoitetussa muodossa videon alle ja voit lukea sen)