Mikä Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa?

Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa on tiedotushanke, jonka tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030:n tavoitteista ja ilmastokriisin kestävälle kehitykselle aiheuttamista uhista sekä vahvistaa nuorten omaa toimijuutta ja kykyä vaikuttaa Euroopan unionin ilmastopolitiikkaan.

Hanke kannustaa nuoria ottamaan osaa eurooppalaisesta ilmastopolitiikasta käytävään julkiseen keskusteluun omista lähtökohdistaan ja innostaa nuoria vaikuttamaan yhteiskuntaan myös Euroopan tasolla.

Hankkeeseen on kuulunut syksyllä 2020 järjestetty kaikille avoin webinaarisarja sekä nuorille suunnattu videoviestintäkoulutus, jossa nuoret itse suunnittelivat ja toteuttivat lyhyitä ilmastopolitiikkaa käsitteleviä videoita. Tälle hankkeen nettisivulle on koostettu hankkeessa tuotettuja videoita ja muita oppimateriaaleja esimerkiksi oppilaitosten ja järjestöjen käyttöön.

Nuorten ilmastovaikuttajien Eurooppa -hanke on Opintokeskus Vision järjestämä yhteistyössä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton kanssa, ja hankkeeseen on käytetty Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen myöntämää hankerahoitusta. Hanke toteutettiin vuonna 2020.

Yhteydenotot: visio@opintokeskusvisio.fi